Provozní řád skautské základny Dobrá Voda u Třebíče

stopPro závaznou rezervaci požadujeme úhradu faktury předem. Rezervace se provádí písemně objednávkou, mailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), faxem.

Nebude-li faktura uhrazena, není objednávka akceptována jako závazná a základna může být nabídnuta dalším zájemcům.

Je-li lhůta storno kratší než 4 týdny to znamená 28 dní před objednaným nástupem, je zaplacená částka nevratná.

Každý návštěvník užívající základnu Dobrá Voda je povinen seznámit se s provozním řádem a ceníkem a dodržovat jej.
V případě jeho hrubého, nebo opakovaného porušování má majitel objektu právo ubytování zrušit, neubytovaného hosta okamžitě vykázat.

  1. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásil. Za tímto účelem předloží host provozovateli svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti. Neplatící host nesmí v objektu pobývat déle než do 22hodin.
  2. Úhradu (doplatek)za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit předem v hotovosti při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku. Nebudou-li dohodnuty předem jiné podmínky. Jako přílohu k platebním dokladům je ubytovaný povinen dodat jmenný seznam ubytovaných s adresami .
  3. V celém objektu je zakázáno kouřit. Vyhrazený prostor,pro kouření je vchodová hala. Dále je zakázáno ubytovát domácí zvířata, mimo psů a koček, za které host řádně zaplatil poplatek dle platného ceníku.
  4. Při každém odchodu ze základny je host povinen uzavřít vodovodní baterie, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče a (vlastní i pokud má pronajatou kuchyň), zhasnout světla a zamknout oba zámky na venkovních dveřích.
  5. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče od základnyna předem dohodnutém místě a v předem stanoveném čase. V případě ztráty klíčů hradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky tj. čtvero dveří, jelikož jde o centrální klíče.
  6. Nástup k pobytu není-li dohodnuto jinak je od 14:00 hodin. Ukončení pobytu a předání uklizené základny je 14:00 - 15:00. Neopustí-li host do té doby základnu, může mu být účtován další den.
  7. Při použití venkovního ohniště a krbových kamen je nutné u mladších hostů dozor dospělých, je třeba dbát pravidel bezpečnosti při zacházení s ohněm.
  8. Při odchodu z prostoru venkovního ohniště uhasit žhavé vodou a uklidit okolí včetně ohniště. Po použití krbových kamen v nich nechat dohořet a uklidit prostor okolo včetně zametení podlahy.
  9. V krbových kamnech se smí topit pouze "čistým" dřevem, které při hoření nesmí ležet na průhledovém skle dvířek krbových kamen.Krbová kamna ničím nepřikrývejte. Při provozu musí být krbová dvířka uzavřená s výjimkou přikládání dřeva.
  10. V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin zachovávat v ubytovacím zařízení klid. Nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, hudbou či jiným hlukem. Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů a ztráty osobních věcí. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
  11. Denní návštěvy jsou možné pouze od 8-22 hodin se souhlasem provozovatele!
  12. Na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a s výjimkou osobních počítačů.
  13. Nebuďme na sebe jako psi. Chovejme se slušně. DěkujemeJE PŘÍSNÝ ZÁKAZ VAŘENÍ NA VŠECH POKOJÍCH. Kuchyň včetně vybavení si lze předem objednat.
  14. JE PŘÍSNÝ ZAKÁZ PŘEMÍSŤOVAT NÁBYTEK !!!!!!!!
  15. Úklid všech pronajatých prostorů základny Dobrá Voda si provádí host sám. Je to jeho povinnost (pokud nebyl sjednán úklid za úplatu).

   ZÁVĚREČNÝ ÚKLID ZÁKLADNY:
    • Vytřít všechny podlahy v celé základně.
    • Je-li poskytnuto ložní prádlo, vysvléct a poskládat dle druhu na hromady na chodbě.
    • Ustlat postele.
    • Umýt umyvadla.
    • Umýt WC, umýt a vytřít podlahy sociálního zařízení.
    • Vynest odpadky z košů do kontejneru.

  Povinnosti při úklidu kuchyně pokud byla využívána!
   • Umytí, utření a uklizení nádobí.
   • Umytí a vytření dřezů a myčky.
   • Umytí umyvadla, výlevky a setření stolů.
   • Vytření ledničky, která byla používána.
   • Umytí sporáků.
   • Vynesení odpadků do kontejneru.
   • Vlastní odvoz nebo spálení papírových krabic.
   • Vytřít podlahu kuchyně.
 1. LZE ZAJISTIT PLACENÝ ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR BĚHEM POBYT A PLACENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚKLID.
 2. Odvoz odpadu je zajištěn 1x týdně na sběrný dvůr v Třebíči ubytovatelem. Nebo komunálním svozem firmou AVE dle objednání a smlouvy.
 3. Parkování u objektu je možné na pozemku za hřištěm na druhé straně potoka a dále před trafostanicí. Zákaz parkování na silnici a před garáží!
 4. Hasící přístroje včetně pokynů PO (protipožární ochrany) jsou rozmístěny po objektu dle příslušných směrnic.

Platnost tohoto provozního řádu je od 1.1.2014 do odvolání!!

Schválil: V Třebíči, dne 1.8.2014

Petr Marek, předseda ORJ Třebíč.