Junáci opravují zchátralý objekt

Deník VysočinaDobrá Voda - rekreační objekt v Dobré Vodě patřil za minulého režimu Socialistickému svazu mládeže. Po změně jej do vlastnictví získal Fond dětí a mládeže, který jej pronajímal. Neměl příliš šťastnou ruku a budova úspěšně chátrala. V posledních týdnech se začíná blýskat na lepší časy. Bezplatným převodem jej loni na jaře získal Junák - svaz skautů a skautek ČR okres Třebíč. Otázky ohledně objektu nám ochotně zodpověděla Hana Bělková a k financování celé akce vyjádřila Jaroslava Sládková. Obě mají objekt na starost.

Co vás k převodu vedlo?

Kdysi totiž Dobrá Voda majetkem Junáka byla. Vzniklo tady vzdělávací a školící středisko. Myslím si, že když už to jednou dětem sloužilo, měly bychom v tom pokračovat. Je tam krásný kout přírody, vzdálenost od Třebíče téměř ideální, byl by hřích objekt nevyužít.

Jaké máte s objektem plány?

Mělo by zde vzniknout kulturní školící a výcvikové středisko pro všechny kategorie skautů. Samozřejmě až po té, až se nám podaří objekt uvést do provozuschopného stavu.

Když jste poprvé do objektu vstoupili, jako to tam vypadalo?

Bývalý správce a nájemce do budovy neinvestoval ani korunu. Objekt podle toho vypadal. Nedobrý stav v nás vyvolával hrůzu. Ale jednou jsme se chtěli do oprav a uvedení do provozu pustit, takže nám nezbývalo, než s rekonstrukcí začít.

Nelitovali jste někdy svého kroku?

Jak se to vezme, ale když víme čeho chceme dosáhnout tak ne. Čas, který se věnuje dětem není nikdy zbytečný. Stále více uzrává přesvědčení, že budova brzy začne sloužit dětem a to člověku pomáhá překonat problémy.

Co už se podařilo na budově opravit?

Museli jsme začít od střechy. Pokud by se nám ji nepovedlo rekonstruovat, nemohli bychom v dalších pracích pokračovat. Elektřinu už máme také připojenou a musíme sem zavést vodu. Plyn sem přivedený není, musí nám stačit kotel na tuhá paliva. Věřím, že ani s hygienickými normami nebudou žádné problémy.

Jaká je spolupráce s obecním úřadem v Kožichovicích?

Musím upozornit, že objekt skutečně leží v katastru Kožichovic, ale už nádvoří se nachází na katastru obecního úřadu Slavíčky. Pozemek pod budovou stále patří restituantovi. S obcí Kožichovice jsme mluvili, ale žádné bližší kontakty jsme nenavázaly. Naše hlavní starost směřuje k tomu, aby dům co nejdříve začal sloužit plánovanému účelu.

Několik desítek po proudu potoku Markovka stával na louce tábor ...

Ano, patřil ke skautským táborům. Máme zájem i o tuto louku, ale museli bychom se dohodnout samozřejmě s majiteli.

Co na vaši iniciativu říkají tamní obyvatelé?

Přijali nás velice vstřícně. Předvedli jsme jim už naši činnost na dvou akcích a fandí nám. Věříme, že najdeme společnou řeč.

Přece jen, v místě není možné koupání ...

Máme určité plány. Přiznám se, že se jedná o věci, které v současné době zdaleka přesahují naše možnosti.

Kdy středisko zahájí provoz?

Pro ty otrlé už snad letos na jaře, běžný provoz zřejmě nastane až v roce příštím.

Jak opravu organizujete?

Odborné práce provádí specializované firmy. Zejména bych chtěla poděkovat bratřím Bobkům, kteří nám rozhodování ulehčují radou. Část prací si uděláme brigádnicky. Od dětí až po dospělé, podle možností, a snad nám pomohou i jejich rodiče.

Kdo celou akci financuje?

Na základě projektu požádáme Ústředí Junáka a jeho prostřednictvím nám peníze poskytuje ministerstvo školství. Předpokládáme, že oprava si vyžádá částku asi 1,5 milionů korun. Měly bychom radost, kdyby nám vyšly vstříc třebíčské firmy a poskytly nám na realizaci nějaký příspěvek. Nemyslíme tím jenom peníze, ale třeba nějaký dar, který by nám pomohl objekt zařídit.Zde je nutno podotknout že nečekáme jen na to kdo nám co dá, ale snažíme si pomáhat i sami.