Článek v Třebíčském deníku - Moje Třebíčsko

Autor:Redakce

17.2.2010 9:04

Lesy ČR pomáhají skautům vrátit lesk bývalým lázním Dobrá voda.

Objekt bývalých sirných lázní v Dobré Vodě u Kožichovic převzala Okresní rada Junáka v Třebíči do užívání v roce 2004.

Dům byl ve značně zdevastovaném stavu a vyžadoval rozsáhlé opravy a vysoké finanční náklady, aby bylo možné provoz znovu obnovit.

Dobrá Voda 2010.
Autor: Hana Bělková

Třebíčští skauti se tohoto úkolu ujali s opravdovým nasazením a po měsících brigádnických hodin se jim podařilo vrátit „Dobré Vodě" alespoň část lesku a společenského ruchu, který mívala kdysi.

Opravený objekt nyní slouží dětem a kolektivům nejen z řad skautů ale i kolektivům mladých lidí široké veřejnosti. Zvelebování základny pokračuje dále již za provozu. Na opravách, které probíhaly koncem roku 2009, se finančně výrazně podílely Lesy České republiky a pomohly k rekonstrukci sociálních zařízení a opravy kuchyně.

Za jejich vstřícnost jim patří od všech malých i velkých skautů z Třebíčska vřelé poděkování.
JARKA SLÁDKOVÁ

 

Banner