Lesy ČR pomáhají skautům

lesy_cr_hlava

Přestože hlavní síla skautingu je skryta v jeho myšlence i skauti potřebují nějaký majetek, aby mohli své myšlenky předávat mladším generacím. Během své dvakrát přerušené existence - poprvé nacisty a podruhé komunisty - byli vždy znovu připraveni o hmotný majetek, který získali toliko vlastní prací a úsilím.

V roce 2004 převzala Okresní rada Junáka v Třebíči jako náhradu za nemovitosti, které nebylo možno vrátit, do užívání objekt bývalých sirných lázní v Dobré Vodě u Kožichovic. Objekt před sametovou revolucí užíval Svaz socialistické mládeže a po roce 1989 v podstatě ležel ladem. Podle toho také vypadal. 

Aby bylo možné v získaném objektu provozovat smysluplnou práci s mládeží v důstojném prostředí a vyhovět požadavkům 21. století a Evropské unie, bylo nutno přikročit k pracím, které nesly vysoké finanční náklady. Třebíčští skauti se tohoto úkolu ujali s opravdovým nasazením a po měsících brigádnických hodin se jim podařilo vrátit Dobré Vodě alespoň část lesku a ruchu, jež kdysi mívaly lázně. Opravený objekt nyní slouží dětem a kolektivům nejen z řad skautů, ale i kolektivů mladých lidí z řad široké veřejnosti. Zvelebování základny třebíčské Okresní rady Junáka pokračuje stále, ale již za provozu.

Horácké Noviny

Koncem loňského roku přispěchaly skautům na pomoc Lesy České republiky. Výrazně se podílely na rekonstrukci sociálních zařízení a opravách kuchyně. Díky jejich pochopení a vstřícnosti pokročily práce na Dobré Vodě o notný kus kupředu. Za to jim patří od všech malých i velkých skautů z Třebíčska vřelé poděkování.

Jan Uher
foto: Hana Bělková
Zdroj: Horácké noviny, 16.2.2010